Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Đông chí…

Hôm nay thứ Bảy 22-12-2018 không chỉ là ngày cuối tuần áp chót của năm 2018 mà còn là ngày Đông chí, tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí của năm 2018. Đông chí (tiếng Anh Winter solstice) có nghĩa là giữa mùa đông, hay là cực điểm của mùa đông. Trong một năm […]