Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Chuyện phiếm về cái sự đồng thuận

Cái sự đồng thuận nó quan trọng và rắc rối lắm. Trước hết, nói chuyện kinh bang tế thế tầm cỡ quốc té. Trong khối ASEAN, đồng thuận là một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản của tổ chức các nước Đông Nam Á. Theo nữ Đại sứ, TS. Luận Thùy Dương (Học […]

ASEAN: chuyện bó đũa và bó lúa

  Bây giờ hơn bao giờ hết, dụ ngôn bó đũa có ý nghĩa thiết thực với khối các nước Đông Nam Á ASEAN với biểu tượng là một bó lúa 10 cây. Với đặc thù của nguyên tắc đồng thuận và thống nhất trong đa dạng, chỉ có đoàn kết với nhau, ASEAN gồm […]