Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Tội cho nước mắm Liên Thành

Tội cho nước mắm Liên Thành ngay mùa cao điểm bán hàng Tết. Công ty Liên Thành không liên quan đến nước mắm sản xuất từ Soda Tôi xin phép share thông tin này như một lời xin lỗi vì hôm qua lỡ nghe lời mấy đồng nghiệp chính thống đưa tin (nói là từ […]