Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Viếng đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Maryland

HOA KỲ DU KÝ:  Chủ nhật 13-9-2015 trời bỗng dưng nắng đẹp, cho dù hôm trước dự báo thời tiết khu vực chung quanh thành phố Baltimore (Maryland) hôm nay sẽ có mưa dầm dề. Vậy là kế hoạch đi viếng đền thờ núi Đức Mẹ Lộ Đức của tôi chạy bon bon theo vòng […]