Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tôi không có 3D đâu…

Hỗm này thấy các bạn mình đua nhau khoe trên Facebook những hình ảnh 3D thiệt là vi diệu, tôi cũng nôn nao muốn quẫy mình một phát đu theo trend. Theo hướng dẫn, tôi cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất (thường thì đã được tự động cập nhật rồi). Sau […]