Thứ Hai ngày 08 tháng 3 năm 2021

Tôi không có 3D đâu…

Hỗm này thấy các bạn mình đua nhau khoe trên Facebook những hình ảnh 3D thiệt là vi diệu, tôi cũng nôn nao muốn quẫy mình một phát đu theo trend.

Theo hướng dẫn, tôi cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất (thường thì đã được tự động cập nhật rồi). Sau đó, từ trong Facebook, tôi search trang Fanpage Facebook 360 và nhấn nút Like hắn một phát. Bây giờ tiến hành Log Out khỏi ứng dụng Facebook rồi Log In trở lại. Khi ấy, nếu thành công, trong màn hình Creat Post sẽ có thêm tùy chọn 3D Photo.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.