Thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022

Mỹ cho phép tiêm lại ngay lập tức vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson

Các cơ quan chức trách Mỹ vừa thông báo cho phép tiếp tục sử dụng vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson, sau hơn một tuần được các cơ quan quản lý tạm dừng việc triển khai để điều tra các báo cáo về các tác dụng phụ hiếm gặp nhưng nghiêm trọng của vaccine […]