Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Số build cuối cùng của Windows 10 quả là đẹp

  Hồi trung tuần tháng 7-2015, Microsoft đã chuyển cho các tester build cuối cùng của hệ điều hành mới Windows 10 – sẽ được chính thức ra mắt ngày 29-7-2015. Đó là build 10240. Trong suốt thời gian thử nghiệm, Microsoft liên tục đưa ra các build mới. Sau build cuối cùng này, cần […]