Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Google đoạn tuyệt với Flash

  Thêm một cây đinh nữa đóng trên cỗ quan tài của Flash đã được Google giáng búa khi quyết định ngưng hỗ trợ các quảng cáo bằng công nghệ Flash trong trình duyệt web Google Chrome từ ngày 1-9-2015. Flash nay thuộc Adobe nên có tên là Adobe Flash; còn trước kia là Macromedia […]