Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Tiếp tục truy nguyên nguồn gốc đại dịch coronavirus 2019

Trong tình trạng thế giới đã như thế này, tới sáng 16-4-2020 trang Worldometers đã ghi nhận có 2.083.304 người nhiễm và 134.616 người chết vì wuhan coronavirus tại 210 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, và giữa lúc Beijing thừa nước đục thả câu, vừa tạm cho là ổn với cuộc chiến […]