Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Chỉ cần nhá hộ chiếu là du khách có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí ở Nhật Bản

  Trong thời đại di động và kết nối toàn cầu này, người ta dễ quạu quọ, than van khi đi tới đâu mà không có thể kết nối Wi-Fi, đặc biệt là Wi-Fi chạy phà phà mà chớ phải tốn một xu. Xưa nay ai cũng biết rằng Nhật Bản hiện đại và giàu […]