Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

VNPT khai trương mô hình kinh doanh dựa trên cộng đồng Freedoo

  Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT vừa khai trương mô hình kinh doanh Freedoo – một hình thức kinh doanh dựa trên cộng đồng lần đầu tiên áp dụng trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam.   Xin mời đọc nội dung trên Media Online