Chủ nhật ngày 03 tháng 7 năm 2022

VNPT khai trương mô hình kinh doanh dựa trên cộng đồng Freedoo

 
Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT vừa khai trương mô hình kinh doanh Freedoo – một hình thức kinh doanh dựa trên cộng đồng lần đầu tiên áp dụng trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam.
 
Xin mời đọc nội dung trên Media Online