Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

VinaPhone hướng dẫn chuẩn hóa thông tin thuê bao với CSDL Quốc gia về Dân cư

Theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, các thuê bao di động cần phải cung cấp các thông tin cá nhân chính xác (họ và tên, CMND, ngày cấp và nơi cấp,…) với các nhà mạng. Quy định này nhằm giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ và hạn chế tình trạng SIM rác trên thị trường.

Thuê bao có thể kiểm tra và chuẩn hóa bằng ứng dụng MyVNPT. (Ảnh do VinaPhone cung cấp)

Văn phòng Chính phủ cũng đã có Thông báo 174/TB-VPCP năm 2022 chỉ đạo kết nối đồng bộ thông tin thuê bao di động với Cơ sở Dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết triệt để tình trạng SIM rác, tình trạng giả mạo giấy tờ. Theo quy định này, các nhà mạng cần bảo đảm thông tin cá nhân của các thuê bao di động mới, thuê bao đang hoạt động được đồng bộ và trùng khớp với thông tin tại CSDL quốc gia về dân cư.

Ngày 3-3-2023, nhà mạng di động VNPT VinaPhone đã gửi cho giới truyền thông thông tin hướng dẫn cách chuẩn hóa thông tin thuê bao di động của người dùng với CSDL Quốc gia về Dân cư.

Trường hợp cần chuẩn hóa thông tin thuê bao:

Xin mời đọc nội dung đầy đủ trên MediaOnline.