Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Trồng chuối ngược…

  PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:   Ngày càng có thêm người – mới chỉ thấy là quý ông – lên tiếng bênh vực cho các thể loại chân dài trong một đường dây gái gọi cao cấp vừa bị banh ta lông trước cơ quan thực thi pháp luật. Lập luận chung là tôi […]