Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Trung Đông vẫn là lò lửa xung đột bạo lực nguy hiểm và phức tạp

 Trong suốt hơn 40 năm qua, kể từ sau cuộc chiến tranh Trung Đông tháng 6-1967, đã có rất nhiều kế hoạch và nỗ lực thương thuyết hòa bình cho khu vực nhạy cảm và phức tạp này. Một số đã thành công, như những giải pháp giữa Ai Cập và Israel, giữa Israel và […]