Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

TikTok Advertising Awards – giải thưởng đầu tiên của TikTok dành cho cộng đồng quảng cáo ở Việt Nam

TikTok Việt Nam ngày 12-3-2024 cho biết: nền tảng giải trí video ngắn TikTok lần đầu tiên giới thiệu giải thưởng TikTok Advertising Awards (TikTok Ad Awards) tại Việt Nam. Theo TikTok, giải thưởng dành cho cộng đồng quảng cáo này nhằm ghi nhận sự cống hiến của doanh nghiệp trong việc triển khai những […]