Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

TP.HCM phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp I-Star 2021

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2021 (I-Star 2021) đã được phát động từ ngày 1-4-2021. Đây là năm thứ tư Giải thưởng I-Star được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp […]