Thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2024

TP.HCM phát động Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp I-Star 2021

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2021 (I-Star 2021) đã được phát động từ ngày 1-4-2021. Đây là năm thứ tư Giải thưởng I-Star được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP.HCM, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng.

I-Star là một giải thưởng thường niên do UBND TP.HCM tổ chức với sự phối hợp thực hiện của 8 đơn vị (Sở Khoa học và Công nghệ – giữ vai trò Trưởng ban, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Sở Giáo dục và Đào tạo, và Sở Tài chính). Qua 3 năm tổ chức (2018-2020), giải thưởng đã nhận được 749 hồ sơ từ 4 đối tượng tham gia (doanh nghiệp khởi nghiệp, tác phẩm báo chí – truyền thông, giải pháp đổi mới sáng tạo và cá nhân, tổ chức hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp) và đã trao giải cho 33 hồ sơ dự thi.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.