Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Giàu…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ   Một doanh nhân khoe (hay bị khoe) chiếc thẻ hiến tạng, hiến mô. Nhiều nhà kinh doanh khoe (hay muốn khoe) biệt thự, xe sang. Đời đẹp nhờ ai? Con tim 9 lỗ của tôi sẽ hiến dâng cho ai? Giàu tiền bạc là tốt. Giàu lòng nhân ái […]