Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021

Giàu…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

 

Một doanh nhân khoe (hay bị khoe) chiếc thẻ hiến tạng, hiến mô.

Nhiều nhà kinh doanh khoe (hay muốn khoe) biệt thự, xe sang.

Đời đẹp nhờ ai?
Con tim 9 lỗ của tôi sẽ hiến dâng cho ai?

Giàu tiền bạc là tốt.
Giàu lòng nhân ái là quý.
Vừa giàu tiền bạc, vừa giàu tấm lòng chính là CON NGƯỜI TỬ TẾ.

P.H.P.

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.