Thứ Sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021

HP tham gia thị trường đồng hồ thông minh theo hướng thời trang

  Khó thể tưởng tượng được một hãng công nghệ cao như Hewlett-Packard (HP) lại chịu đứng bên ngoài thị trường đồng hồ thông minh (smartwatch) trong dòng thiết bị thông minh có thể đeo được (wearble device). Nhưng HP đã chọn hướng tiếp cận khác, đó là từ lĩnh vực thời trang cao cấp. […]