Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Quần áo rồi cũng thông minh

Loại chỉ có thể dẫn điện do Google phát triển. Dạo sau này, cái từ “smart” (thông minh) được thiên hạ sử dụng như nấm sau mưa. Nhưng rõ ràng nó cũng đã được nâng cấp và cập nhật cho phù hợp với kỷ nguyên Internet. Hồi trước, thiết bị nào biết xử lý (nghĩa […]