Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

Google Shopping hỗ trợ nhà bán lẻ và người mua sắm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Trong giai đoạn Châu Á – Thái Bình Dương đang khốn đốn vì đại dịch COVID-19, các nhà bán lẻ đã đóng một vai trò rất quan trọng, họ vừa đương đầu với một môi trường kinh doanh khó khăn, vừa duy trì phục vụ khách hàng và cộng đồng của mình, cung cấp các […]