Thứ Ba ngày 09 tháng 8 năm 2022

Sinh viên Việt Nam vào Top 10 Chung kết Cuộc thi Solution Challenge 2022 toàn cầu

Vượt qua 835 dự án trên toàn thế giới, gần 100 đội thi trong khu vực Đông Nam Á, nhóm Gateway thuộc Trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) trở thành đội thi duy nhất đại diện cho khu vực Đông Nam Á tham gia Chung kết Cuộc thi Solution Challenge 2022 toàn cầu do Tập […]