Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Google công bố bộ mô hình nguồn mở AI Gemma

Ngày 21-2-2024, Google đã công bố Gemma, một bộ các mô hình nguồn mở (open models) nhỏ gọn và tiên tiến được xây dựng dựa trên cùng những nghiên cứu và công nghệ mà Google đã sử dụng để tạo ra mô hình AI đa năng Gemini. Theo Google, Gemma được xây dựng cho việc […]