Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Những cải tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe của Google

Ngày 24-3-2022, Google đã tổ chức sự kiện thường niên Google Health – Google Sức khỏe lần thứ 2 với chủ đề “Check Up – Kiểm tra sức khỏe“. Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt có thể là một thách thức phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình đại dịch […]

Sự kiện Google Health – Kiểm tra sức khỏe: Cách Google giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn

Tại sự kiện thường niên Google Health – Google Sức khỏe lần thứ 2 với chủ đề “Check Up – Kiểm tra sức khỏe” do Google tổ chức ngày 24-3-2022, các chuyên gia đã chia sẻ những nghiên cứu và cải tiến mới liên quan đến đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cách […]