Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Ứng dụng mới Google Doanh nghiệp của Tôi thu hút khách cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Ông Curtis Galloway, Giám đốc Kỹ thuật, Google My Business, của Google ngày 14-11-2018 xuất hiện trên Blog của Google giới thiệu về ứng dụng Google Doanh nghiệp của Tôi (Google My Business, gọi tắt là GMB) mới. Ứng dụng ra đời từ tháng 6-2014 tới nay được làm mới lại nhằm giúp các doanh […]