Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Ứng dụng mới Google Doanh nghiệp của Tôi thu hút khách cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Ông Curtis Galloway, Giám đốc Kỹ thuật, Google My Business, của Google ngày 14-11-2018 xuất hiện trên Blog của Google giới thiệu về ứng dụng Google Doanh nghiệp của Tôi (Google My Business, gọi tắt là GMB) mới. Ứng dụng ra đời từ tháng 6-2014 tới nay được làm mới lại nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ (SME) và các hộ kinh doanh cá thể phát triển kinh doanh, thu hút khách hàng mới từ chính lực lượng người tìm kiếm Google luôn đông như quân Nguyên. Mỗi tháng, Google kết nối người dùng với các doanh nghiệp hơn 9 tỷ lần.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.

Ứng dụng mới Google Doanh nghiệp của Tôi thu hút khách cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh