Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Báo cáo ‘Việt Nam: tìm kiếm cho ngày mai’ của Google cung cấp thông tin giá trị cho các thương hiệu

Với 68 triệu người dùng Internet, nền kinh tế Internet của Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong khu vực (theo We are social x Hootsuite, Digital in 2020, Global, Jan. 2020), tăng trưởng 39% mỗi năm kể từ năm 2015. Quỹ đạo tăng trưởng này tiếp tục với chính […]