Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Grab tổ chức thử thách “Săn Linh Giáp, Grab Lộc Vàng” với 28 tượng chuột 5 chỉ vàng 9999

Grab đang tổ chức thử thách “Săn Linh Giáp, Grab Lộc Vàng” cho người dùng Grab tại TP.HCM và Hà Nội. Thử thách diễn ra trong vòng 28 ngày (từ ngày 3-2-2020 đến hết ngày 2-3-2020). Người dùng Grab có cơ hội mỗi ngày trúng 1 tượng chuột 5 chỉ vàng 9999 và hàng trăm […]