Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Grab ra mắt dịch vụ GrabCar Protect tại TP.HCM an toàn phòng dịch cao nhất

Thực hiện theo thông báo số 10558/TB-SGTVT ngày 5-10-2021 của Sở Giao thông – Vận tải TP.HCM, ứng dụng gọi xe công nghệ đa dịch vụ Grab Việt Nam ngày 7-10-2021 đã công bố triển khai GrabCar Protect, dịch vụ đặc biệt đáp ứng toàn bộ tiêu chí an toàn được áp dụng cho hoạt […]