Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Chiếc nón làm dịu nỗi đau tóc rụng

    Tuy có tên là iGrow, thiết bị này chẳng có bà con gì với nhà Apple vồn chuyên gán chữ “i” vào trước hầu hết sản phẩm và dịch vụ của mình. Đây là một hệ thống kích thích sự tăng trưởng của tóc bằng cách ứng dụng công nghệ ánh sáng màu […]