Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Những gói quà bí ẩn từ Trung Quốc gửi cho người Mỹ

Ông thầy hơn cả thầy của tôi ở Mỹ vừa hoang mang. Chuyện hạt giống bí ẩn được gởi tặng hàng loạt (tới nay có 15/50 tiểu bang ở Mỹ phát hiện) từ địa chỉ ở Trung Quốc khó tin là nhầm lẫn. Nhân tiện, hôm qua một người bạn ở Mỹ cho biết bạn […]