Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Tỷ giá cao ơi là…ơi.

Cả một cọc 10 xấp tiền giấy 100 USD mới cứng còn thơm mùi mực in. Bạn có biết tôi đã mất bao nhiêu VND để đối được 10 xấp ngoại tệ mạnh này không? Bình tĩnh nghe đại gia nói. Chỉ có 20.000 VND. Không có chữ Hell Bank luôn nghen. Còn có giá […]

Tết này ở nơi dưới ấy có USD mới xài…

  Hôm rồi ghé vào tiệm bán nhang đèn quen thuộc, tôi muốn ngộp thở vì cả gian nhà la liệt những món hàng dành cho “thế giới của số đông” trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015. Trình độ làm hàng mã bây giờ tiến bộ nhiều rồi. Hàng họ đâu ra đó, […]