Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Tỷ giá cao ơi là…ơi.

Cả một cọc 10 xấp tiền giấy 100 USD mới cứng còn thơm mùi mực in. Bạn có biết tôi đã mất bao nhiêu VND để đối được 10 xấp ngoại tệ mạnh này không? Bình tĩnh nghe đại gia nói. Chỉ có 20.000 VND. Không có chữ Hell Bank luôn nghen. Còn có giá trị hơn buck của bác Đô Năm Trăm vì xài được ở cả 2… thế giới. Mai cha mẹ tôi sẽ được chuyển tiền này khi anh em tôi đi về quê tảo mộ á.

Tết này ai mà đòi lì xì, tôi không hề bủn xỉn keo kiệt. Hứa đó….

P.H.P.