Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Hitachi giới thiệu những giải pháp giúp cải thiện cộng đồng và xã hội Việt Nam

Tại sự kiện “Diễn đàn Đổi mới vì xã hội” (Hitachi Social Innovation Forum 2018, HSIF) tổ chức ở Hà Nội hồi trung tuần tháng 12-2018, Hitachi (Nhật Bản) đã giới thiệu những giải pháp bền vững cho cộng đồng và xã hội Việt Nam, với mục tiêu sẽ giúp tăng chất lượng cuộc sống của người Việt, […]