Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Hitachi giới thiệu những giải pháp giúp cải thiện cộng đồng và xã hội Việt Nam

Tại sự kiện “Diễn đàn Đổi mới vì xã hội” (Hitachi Social Innovation Forum 2018, HSIF) tổ chức ở Hà Nội hồi trung tuần tháng 12-2018, Hitachi (Nhật Bản) đã giới thiệu những giải pháp bền vững cho cộng đồng và xã hội Việt Nam, với mục tiêu sẽ giúp tăng chất lượng cuộc sống của người Việt, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đây là lần thứ hai diễn đàn được Hitachi Asia tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại trên chủ đề phát triển cộng đồng thông minh và khái niệm “Sáng tạo cộng tác” (Collaborative Creation).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.