Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Thống nhất đất nước và hòa hợp dân tộc

    Báo Tuổi Trẻ ngày 30.4.2018 cho chạy banner dài ngang trang nhất ở vị trí quan trọng nhất ghi: “43 năm thống nhất đất nước. Khát vọng hòa hợp trong mỗi người Việt”. Các bạn đồng nghiệp của tôi đã chọn một cách kỷ niệm 30.4 rất là TT. Nó phản ánh đúng […]