Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

Hòa thượng Thích Trí Quang qua đời

Theo tin của báo Giác Ngộ (8-11-2019), đại lão hòa thượng Thích Trí Quang đã viên tịch vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 8-11-2019 (nhằm ngày 12-10 Kỷ Hợi) tại Chùa Từ Đàm (Huế) – nơi ông trở về tu hành từ năm 2013. Ông trụ thế 97 năm (sinh năm 1923 tại Quảng […]