Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Nấm “ưu đàm”

  Mùng 8 Tết Đinh Dậu, trên quán cà phê Mockingbird Café của cô chủ nhỏ của tôi có xuất hiện một đám nấm lạ mà lâu nay được gọi là “hoa ưu đàm”. Nó mọc trên thân cây bông giấy. Loài nấm này rất bền. Đám nấm hoa ưu đàm mọc trên lá cây […]