Thứ Năm ngày 18 tháng 7 năm 2024

Nấm “ưu đàm”

  Mùng 8 Tết Đinh Dậu, trên quán cà phê Mockingbird Café của cô chủ nhỏ của tôi có xuất hiện một đám nấm lạ mà lâu nay được gọi là “hoa ưu đàm”. Nó mọc trên thân cây bông giấy. Loài nấm này rất bền. Đám nấm hoa ưu đàm mọc trên lá cây […]