Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Canon Việt Nam ra mắt chương trình Học viện Nhiếp ảnh Canon Imaging Academy cho cộng đồng

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kỹ thuật nhiếp ảnh trong cộng đồng yêu thích nhiếp ảnh tại Việt Nam, Công ty Canon Marketing Vietnam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh tổ chức chương trình Học viện Nhiếp ảnh Canon – Canon Imaging Academy (CIA) từ ngày 1-7-2017. Học […]