Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Canon Việt Nam ra mắt chương trình Học viện Nhiếp ảnh Canon Imaging Academy cho cộng đồng

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kỹ thuật nhiếp ảnh trong cộng đồng yêu thích nhiếp ảnh tại Việt Nam, Công ty Canon Marketing Vietnam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh tổ chức chương trình Học viện Nhiếp ảnh Canon – Canon Imaging Academy (CIA) từ ngày 1-7-2017. Học viên có thể đăng ký học ở Hà Nội hoặc TP.HCM tại trang web của học viện.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online