Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Thiệt ra, có những cách để chưa phải thu thuế tài sản mà vẫn có tiền

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ Ngày 17-4-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trong 2 sự kiện riêng biệt đều xác nhận Luật Thuế tài sản mà Bộ Tài chính đưa ra thăm dò vừa rồi chỉ là đề xuất và dừng lại ở cấp vụ lấy […]