Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn

    Một anh bạn khoe trên Facebook thư mời tới nhận giải thưởng của hội nhà báo một địa phương. Thiệt là chúc mừng anh bạn không làm nghề báo lại đoạt được giải dành cho giới nhà báo do chính hội nhà báo trao tặng. Nhưng nhìn tấm thiệp mời, tôi bỗng rên […]