Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Việt Nam chơi với thế giới

Nói gì thì nói. Việt Nam với vị thế địa chính trị đặc biệt của mình đang hội nhập ngày càng rộng hơn trên bàn cờ thế giới. Hình này mô tả vị trí các nước trong các cộng đồng kinh tế lớn. Việt Nam chơi đủ các bàn. Nên nhớ rằng thế giới ngày […]