Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Việt Nam chơi với thế giới

Nói gì thì nói. Việt Nam với vị thế địa chính trị đặc biệt của mình đang hội nhập ngày càng rộng hơn trên bàn cờ thế giới. Hình này mô tả vị trí các nước trong các cộng đồng kinh tế lớn. Việt Nam chơi đủ các bàn.

Nên nhớ rằng thế giới ngày nay, đặc biệt sau Chiến tranh Lạnh, không còn quá câu nệ về thể chế chính trị của mỗi nước. Họ chỉ quan tâm nước đó chơi ra sao và có chấp nhận luật chơi chung quốc tế hay không. Cái cốt lõi vẫn là lợi ích mà các tay chơi nhận được. Tất nhiên cũng nên nhớ rằng cái thể chế chính trị vẫn luôn là một yếu tố trong profile của mỗi tay chơi để các tay chơi khác tham chiếu về độ tin cậy và bất trắc.

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.