Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Trong năm 2019 có hơn 115 tỷ lượt download từ Google Play

Với hơn 2,5 tỷ thiết bị hoạt động trên toàn thế giới (global active devices) và vẫn đang tiếp tục tăng lên, Android tiếp tục phát triển mạnh mẽ như một nền tảng di động mở và sáng tạo được xây dựng cho tất cả mọi người. Trung tâm của hệ sinh thái Android là […]