Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Các dịch vụ công nghệ AI của Huawei hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Châu Á – Thái Bình Dương

Huawei đang cung cấp các dịch vụ công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI), hội nghị truyền hình, phủ sóng mạng không dây và điện thoại thông minh cho các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, một phần trong kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ các khách hàng […]