Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tôi đã dìa xứ Việt rồi nghen nước Mỹ!

  Bi kịch là tôi không thể la lên bài hãi như vậy, và cũng chẳng thể trực tiếp cho biết mình đang ở Việt Nam, mà chỉ có thể chứng minh bằng giấy tờ qua bưu điện cho cơ quan xuất nhập cảnh Mỹ biết rằng tôi đã rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ […]